Lastbilsteori

 

 

Friktionskoefficienter

 

MATERIALKOMBINATION I KONTAKTYTAN FRIKTIONSKOEFFICIENT
Sågat trä mot plyfa/plywood/trä 0,5
Sågat trä mot räfflad aluminium 0,4
Sågat trä mot stålplat 0,4
Sågat trä mot krympfilm 0,3
Krympfilm mot plyfa 0,4
Krympfilm mot räfflad aluminium 0,4
Krympfilm mot stålplat 0,4
Krympfilm mot krympfilm 0,4
Kartong mot kartong 0,5
Kartong mot sågad träpall 0,5
Storsack mot sågad träpall 0,4
Plattjärnsbunt mot sågad träregel 0,5
Omålad grovplåt mot sågad träregel 0,5
Målad grovplåt mot sågad träregel 0,5
Omålad grovplåt mot omålad grovplåt 0,4
Målad grovplåt mot målad grovplåt 0,3
Målat plåtfat mot målat plåtfat 0,2