Lastbilsteori

 

Säkerhetskontroll

 

Säkerhetskontrollen består av ett antal obligatoriska punkter men det går att genomföra dem i en ordning som man själv tycker är bra. Här är ett förslag som har fungerat för mig. (Säkerhetskontrollen gjordes på en Scania lastbil med bakgavellyft)


Öppna fronten på lastbilen och kolla alla vätskor. Dra upp oljestickan och kontrollera att det finns motorolja. Titta så att kylvätskenivån ligger mellan min och max. Kontrollera att vätskan för kopplingshydrauliken ligger mellan min och max. Kontrollera så att det finns spolarvätska i spolarbehållaren. 

Slå på tändningen (men starta inte motorn) och kontrollera att ABS-lampan tänds.

Tryck flera gånger på bromsen så att trycket i bromssystemet sjunker. Kontrollera att lågtrycksindikatorn varnar (med ljudsignal och varningslampa) för lågt tryck i bromssystemet.

Greppa ratten med ena handen och tryck som om du skulle svänga samtidigt som du startar motorn. Du känner då tydligt i ratten att den "ger efter lite", det är styrservon som börjat verka.

Låt motorn gå på tomgång så att bromssytemet fylls på med luft, försök samtidigt lyssna efter "nysningen" som uppkommer när lufttorkens ventil öppnas för att dränera fukt från lufttorken. (Det är tillåtet att öka varvtalet något för att snabbare fylla bromssytemet med luft)

Slå på höger blinkers och sätt på helljuset och kliv sen ur hytten. Ställ dig någon meter framför bilen och kontrollera att helljuset, parkeringsbelysning och höger blinkers fram fungerar. Känn på vindrutetorkarnas gummiblad så att de inte har några skador.

Kontrollera höger framhjul. Mönsterdjupet ska vara minst 1,6 mm, kontrollera att det verkar ha normalt lufttryck (man kan använda en hammare för att slå på däcket, det bör inte låta "plufsigt" när man slår), se så att det inte finns skador på däcket. Titta också så att hjulmuttrarna verkar sitta fast. Känn att stänkskyddet sitter fast. (Är det vinter när du gör detta så gäller speciella regler för däcken, titta i menyvalet "Funktionsbesk." och klicka sen på "Däck".)

Fortsätt säkerhetskontrollen längs bilens högra sida. Kontrollera att sidopositionslampor fungerar och är rena. Har bilen underkörningsskydd så känn att det sitter fast.

Kontrollera höger bakhjul som framhjulet. Om det är tvillingmontage så kontrollera att det inte sitter någon sten inkilad mellan däcken. 

Ställ dig någon meter bakom bilen och kontrollera bakljusen, höger blinkers, skyltbelysningen och reflexerna.

Öppna bakgavellyften och gå in i lastutrymmet. Kontrollera att lasten är säkrad. Det kan också vara en fördel om du kan svara på hur (tex surrning, förstängning) lasten är säkrad.

Fortsätt sen kontrollen längs vänster sida. Kontrollera bakhjulen på samma sätt som på högersidan. Känn så att underkörningsskyddet sitter fast och se att sidopositionslamporna fungerar.

När du kommer till lufttankarna så öppnar du ventilerna för ett ögonblick och ser så att det inte kommer ut vatten tillsammans med luften.

Kontrollera sen vänster framhjul på samma sätt som höger framhjul.

Kliv in i hytten och slå av helljuset så att halvljuset är på. Sätt på vänster blinkers. Kliv ur och ställ dig framför bilen så att du ser att halvljuset och vänster blinkers fungerar. Gå bakom bilen och kontrollera vänster blinkers.

För att kontrollera bromsljuset kan du sätta hammaren som använts till däckkontrollen mellan förarstolens underrede och bromspedalen. Se sen själv om bromsljusen är tända. Ett alternativ är att själv trampa på bromsen och be förarprövaren stå bakom lastbilen för att se om bromsljusen tänds. (Titta på kommentarsidan för att läsa mer om just detta)
 
Kontrollera sen om det finns läckage i bromssystemet. Trampa på fotbromsen, lägg ur parkeringsbromsen och tryck in spärrventilen. Stäng sen av motorn men håll kvar fotbromsen nedtryckt i cirka en minut. Ha fönstret öppet så att du kan lyssna bättre, det ska inte pysa ut luft ur systemet och manometrarna som visar bromstrycket ska inte sjunka. Efter en minut kan du lägga i parkeringsbromsen och släppa fotbromsen.

Vrid på tändningen och kontrollera vindrutetorkare, spolarvätska, signalhornet och fläkten. Se så att du ser bra i backspeglarna.

Fyll i ett färdskrivarblad och sätt i färdskrivaren eller gör den digitala färdskrivaren klar för körning.

Sätt på bilbältet.  Starta motorn igen och kör sen långsamt framåt, prova fotbromsen. Kör framåt igen och prova parkeringsbromsen genom att dra åt den försiktigt så att bilen bromsas. Lossa sen bromsen och kör långsamt samtidigt som du gör fullt rattutslag åt vänster och sen åt höger.

Backa tillbaka, kontrollen är klar.

 
 

 

Efter du gjort säkerhetskontrollen kommer du att få frågor med anknytning till säkerhetskontrollen. Det har ersatt den tidigare funktionsbeskrivningen. Läs mer på menyvalet Funktionsbesk.