Lastbilsteori

 

 

Kör- och vilotidsregler 

 

EUs kör- och vilotidsregler gäller för det mesta när man kör fordon eller fordonskombinationer över 3,5 ton, alltså bland annat tunga lastbilar. Det spelar ingen roll om man kör yrkesmässigt eller privat. Har fordonet man kör en färdskrivare så ska man för det mesta följa kör- och vilotidsreglerna.

 

Det finns många undantag när man inte behöver följa reglerna. Trafikverket har en folder om detta, den kan du läsa här.

 

För mig har det varit enklast att lära mig reglerna i några steg. Jag började med att lära mig reglerna som gäller för ett dygn, sen för längre perioder.


 

Under en 24-timmarsperiod

 

Körtider

 

Man får köra i maximalt 4,5 timmar, sen måste man ta en rast om minst 45 minuter eller påbörja en längre vila.

 

Det går också att köra en kortare stund och ta ut en rast om minst 15 minuter och sedan fortsätta köra till dess man kört maximalt 4,5 timmar. Då måste man ta ut minst 30 minuter rast eller påbörja en längre vila.

 

Om du tar ut rasten (45 min) eller rasterna (15 + 30 min) innan du kommer upp i sammanlagt 4,5 timmars körning ska du börja räkna en ny 4,5 timmars körperiod från 45 minuters rastens eller 30 minuter rastens slut.

 

Vidare gäller regeln att du får köra maximalt sammanlagt 9 timmar innan det blir dags för en dygnsvila. Två gånger under en sexdygnsperiod får den tiden utökas till 10 timmar. Räknar man på det så kan man maximalt under sex dygn köra 4 x 9 timmar + 2 x 10 timmar vilket blir 56 timmar.

 

Exempel på körperioder som maximalt är 10 timmar

 

 

Du börjar köra klockan 7.00 och sträckan tar 4 timmar. Du väljer att köra hela sträckan utan att ta paus.

 

 

Du börjar köra klockan 13.00 och sträckan tar 7 timmar och 30 minuter. Du kör först i 2 timmar och tar sen en fikarast som varar 30 minuter. Sen forsätter du att köra i 2,5 timmar. Då tar du en matsrast som varar 1 timme. Sen kör du fram till målet på 3 timmar.

 

 

Du börjar köra klockan 05.00 och sträckan tar 10 timmar. Först kör du i 2 timmar och tar sen en rast på 15 minuter. Därefter kör du i 2,5 timmar och tar en rast på 45 minuter. Sen kör du i 3 timmar och tar en rast på 30 minuter. Efter det kör du i 1,5 timmar och tar sen en rast på 45 minuter. Sista körpasset blir på 1 timme.

 

 

Siffror att minnas:

 

4,5 timmars körning, rast på 45 minuter

 

9 timmar körning per 24-timmarsperiod, kan bli 10 timmar två gånger mellan veckovilorna.

 

 

 

Dygnsvila

 

Inom varje 24 timmarsperiod måste det finnas en dygnsvila.

 

Dygnsvilan är i normala fall 11 timmar i sträck.

 

En reducerad dygnsvila är 9 timmar i sträck. Dygnsvilan får maximalt reduceras vid 3 tillfällen mellan två veckovilor.

 

Ett tredje alternativ är att dela upp dygnsvilan i två omgångar. Då ska den första vilan vara minst 3 timmar och den andra vilan minst 9 timmar.

 

 

Efter 6 stycken 24-timmarsperioder med körning

 

Veckovila

 

När man arbetat maximalt 6 stycken 24-timmars perioder ska man ha en veckovila. Veckovilan är i normala fall 45 timmar i sträck. En reducerad veckovila är minst 24 timmar i sträck. Men om man reducerar veckovilan måste man lägga minst lika många timmar till en annan viloperiod om minst 9 timmar senast i slutet av den tredje veckan efter reduceringen.

 

 

Exempel på en arbetsvecka

 

Här är ett exempel på hur hur sex körperioder kan förläggas mellan två veckovilor:

 

Måndag

 

Arbetet startar kl 7.00. Körningen avslutas kl 17.15 då dygnsvilan påbörjas.

 

 

Tisdag

 

Körningen påbörjas kl 6.00. Det innebär 10 timmars körning under tisdagen. Det är tillåtet att förlänga körperioden från 9 till 10 timmar två gånger mellan veckovilorna. Nästa 24-timmarsperiod startar efter dygnsvilan oavsett om det verkligen gått 24 timmar.

 

 

Onsdag

 

Från tisdag till onsdag är dygnsvilan mer än 11 timmar i sträck. 11 timmar i sträck är minimum och kan göras längre.  Den nya 24-timmarsperioden startar efter dygnsvilans slut trots att det gått mer än 24 timmar sedan den förra 24-timmarsperioden startade.

 

 

Torsdag

 

Från onsdag till torsdag är det en reducerad dygnsvila, den är bara 10 timmar. Man får reducera dygnsvilan ner till 9 timmar vid maximalt tre tillfällen mellan veckovilorna. Den nya 24-timmarsperioden startar efter dygnsvilans slut.

 

 

Fredag

 

Mellan fredag och lördag förläggs dygnsvilan i form av en vila på 3 timmar och en vila på 11 timmar.  Den nya 24-timmarsperioden startar efter dygnsvilans slut trots att det gått mer än 24 timmar sedan den förra 24-timmarsperioden startade.

 

Lördag

 

Veckovilan påbörjas när körningen slutar kl 17.45. Dygnsvilan ersätts alltså av en veckovila.

 

 

Söndag

 

Veckovilan fortsätter

 

 

Måndag

 

Kl 15.45 på måndag har det gått 45 timmar. Då kan en ny 6-dygnsperiod ta sin början.

 

 

Siffror att minnas:

 

Normal dygnsvila 11 timmar.

 

Reducerad dygnsvila 9 timmar, vid maximalt 3 tillfällen mellan veckovilorna.

 

Tillåtet att köra maximalt 56 timmar under en vecka (6 stycken 24-timmarsperioder).

 

Tillåtet att köra maximalt 90 timmar under två veckor (2 * 6 stycken 24-timmarsperioder).