Lastbilsteori

 

 

Bruttovikter, allmänna begränsningar

 

Följande bruttovikter får dock inte överskridas.
 
  BK 1    BK2
 För motordrivet fordon med två axlar  18 ton 18 ton
 För motordrivet fordon med tre axlar  25 ton (26 ton*)  
 För motordrivet fordon med fyra axlar eller fler  31 ton (32 ton*)  

* 26 resp 32 ton förutsätter att drivaxel har dubbelmonterade hjul och 
a. luftfjädring eller likvärdig fjädring eller 
b. axeltryck inte på någon drivaxel överstiger 9,5 ton