Lastbilsteori

 

 

Bärighetsklasser

 

För att veta vilken bärighetsklass en väg har så kan man titta i speciella kartor. Nedan visas ett utdrag ur en karta med bärighetsklasser för vägar i Norrbotten. Kartor med väginformation kan beställas från trafikverket.


 
 
Små streck på en väg betyder att det är en grusväg.
 
Gröna vägar = BK1
 
Gula vägar = BK2
 
Röda vägar = BK3