Lastbilsteori

 

 

Axeltryckstabell

 

 

Tillåtet axeltryck i ton


   BK1  BK2  BK3
 Axel som inte är drivande  10  10  8
 Drivande axel  11,5  10  8
 Boggietryck i ton      
 Avståndet mellan axlarna är mindre än 1 m  11,5  11,5 11,5  
 Avståndet mellan axlarna är 1 meter eller mer men inte 1,3 meter  16  16  12
Avståndet mellan axlarna är 1,3 meter eller mer men inte 1,8 meter  18  16  12
Avståndet mellan axlarna är 1,3 meter eller mer men inte 1,8 meter och drivaxeln är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller varje drivaxel är försedd med dubbelmonterade hjul och vikten överstiger inte 9,5 ton på någon av axlarna

 19  16  12
 Avståndet mellan axlarna är 1,8 meter eller mer  20  16  12
 Trippelaxeltryck i ton      
Avståndet mellan de yttre axlarna är mindre än 2,6 meter  21  20  13
Avståndet mellan de yttre axlarna är 2,6 meter eller mer  24  22  13